ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΜΦΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (σε μορφή PDF)