ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

  • 24/03/2023
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ  
Τηλέφ.: 23850/28.860, E-mail: imflope@gmail.com    
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 23ῃ Μαρτίου 2023    

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά συλλογήν ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τοὺς σεισμοπαθεῖς τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Συρίας προτρέψαμεν τὰς ἐνορίας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας διά τήν ὑλοποίησιν τῆς παραπάνω ἐντολῆς. Ἡ ἀνταπόκρισις ἁπάντων τῶν χριστιανῶν εἰς τήν ἔκκλησίν μας ἦτο πράγματι ὁλοπρόθυμος, ἀνεξαρτήτως ἐάν ἡ βοήθεια θά κατέληγε εἰς χριστιανούς ἤ μουσουλμάνους καθώς καί τῶν ὅσων πέρασαν οἱ πρόσφυγες πρόγονοί τους. Οὕτω συνεκεντρώθησαν εἴδη τροφίμων καὶ κλινοσκεπασμάτων εἰς τὰς τρείς μεγάλας πόλεις τῆς Μητροπόλεώς μας, Φλώρινα, Ἀμύνταιο καὶ Πτολεμαΐδα, ἤτοι:

ΕἴδοςΠαλέτεςΒάρος
Νερὸ2519 τόνοι
Γάλα           65,4 τόνοι
Ὄσπρια        76,3 τόνοι
Ζυμαρικὰ    119,9 τόνοι
Ἀλεύρι44 τόνοι
Διάφορα τρόφιμα21,5 τόνοι
Κλινοσκεπάσματα        83 
Ρουχισμὸς                     20 

Ἐξ αὐτῶν εἴκοσι τέσσερις (24) τόνοι ἀπεστάλησαν εῖς τήν Μ.Κ.Ο. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἐκκλησίας διά προώθησιν εἰς τόν προορισμόν τους. Τά μή συμπεριλαμβανόμενα εἴδη εἰς τήν λίσταν τῆς Ἐκκλησίας, ἐστάλησαν εἰς τήν «ΕΡΥΘΡΑ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ» Θεσσαλονίκης.

Ἡ προσφορά τῶν κατοίκων καί τῶν φορέων τῆς ἀκριτικῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως ἤτο συγκινητική καί ἀξιέπαινως καί εἰς τήν συλλογήν τῶν διαφόρων εἰδῶν ἀλλά καί εἰς τήν προετοιμασίαν καί τήν ἀποστολήν τους.

Εὐλογοῦμεν ἐκ ψυχῆς ἅπαντας τοὺς συνδραμόντας εἰς αὐτὴν τὴν πράγματι εὐαγγελικὴ χειρονομία. Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας ὁ Κύριος νὰ εὐλογῆ ὅλους καὶ τὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία γνωρίζει νὰ δίνη καρδιά.

Καλὸ ὑπόλοιπο τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς καὶ καλὴ Ἀνάστασι μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ