ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΒΕΥΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ