Εγκύκλιος 61η

  • 02/11/2012

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61η

 

 

Πρός τόν ἱερό κλῆρο

τίς μοναστικές ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας.

 

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

τίς ἡμέρες αὐτές ὁλόκληρη ἡ Μακεδονία μας ἑορτάζει τά 100 χρόνια τῆς ἀπελευθέρωσής της ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Μιά σειρά ἀπό ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται ἀπό διαφόρους φορεῖς ἔχουν ὡς σκοπό νά ἀφυπνίσουν τήν ἱστορική μνήμη, νά  ὑπενθυμίσουν τά γεγονότα πού ὁδήγησαν στήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας, νά ἐξάρουν τίς μορφές πού συνέβαλαν στήν ἐκπλήρωση τοῦ «ποθούμενου», νά ἐμπνεύσουν γιά νέους ἀγῶνες καί νέες δημιουργίες. Παράλληλα, ὅλες αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις ἀποτελοῦν μνημόσυνο πρός ὅλους αὐτούς πού ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι.

Ἀπό αὐτή τήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα ἦταν ἀδύνατον νά ἀπουσιάσει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Ἔτσι, μέ ἀφορμή τά Ἐλευθέρια τῆς πόλεως Φλωρίνης, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, σέ συνεργασία μέ τούς τοπικούς φορεῖς, διοργανώνει μιά σειρά ἐκδηλώσεων τιμῆς γιά τήν σημαντική ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές θά πραγματοποιηθοῦν στήν πόλη τῆς Φλωρίνης τό διήμερο 7-8 Νοεμβρίου 2012. Εἶμαι βέβαιος πώς ὅλοι σας θά συμμετάσχετε μαζικά καί ἀθρόα σέ αὐτές τίς ἱερές ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης. Θεωρῶ πώς ἡ μαζική συμμετοχή σέ αὐτές ἀποτελεῖ μιά μορφή ἀντίστασης σέ ὅλους αὐτούς πού προσπαθοῦν μέ διαφόρους τρόπους νά ὑποτάξουν τήν πατρίδα μας σέ μιά ἰδιότυπη δουλεία. Συμμετέχοντας, δηλαδή, σέ αὐτές τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπιβεβαιώνουμε τήν πίστη μας στίς ἀξίες τῶν προγόνων καί διατρανώνουμε τήν βούλησή μας νά παραμείνουμε ἐλεύθεροι, ὅ,τι κι ἄν  μᾶς κοστίσει αὐτό.

Ἔχοντας βέβαιη τήν πίστη ὅτι κάθε ἀγώνας τοῦ Ἔθνους μας ὅπως καί κάθε ἐπιτυχία του ὀφείλεται στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μεταφέρουμε κατόπιν ἀδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἀρτάκης. Τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Φανερωμένης, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, θά ὑποδεχθοῦμε πάνδημα τήν Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στίς 4 τό ἀπόγευμα στήν αὐλή τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. Στή συνέχεια, καί ἀφοῦ τελέσουμε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν Ἀρχαγγέλων, θά πραγματοποιήσουμε ἱερή λιτανεία τόσο τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης, ὅσο καί τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῶν ἁγίων τῆς πόλεώς μας ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Ἡ πομπή αὐτή πραγματοποιεῖται κατά μίμηση τῆς πορείας τῶν προγόνων μας τήν ἡμέρα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆ πόλης μας, τήν 8η Νοεμβρίου 1912. Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ὅτι κανείς δέν πρέπει νά λείπει ἀπό αὐτήν τήν ἱστορική λιτανεία.

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερωμένης θά παραμείνει στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου μέχρι τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου, ὁπότε καί θά ἀναχωρήσει γιά τήν Εὔβοια.

Στίς 8 τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου τῆς Φλώρινας θά τραγουδήσουμε γιά τήν Μακεδονία καί τά Ἐλευθέριά της μέ τήν χορωδία καί ὀρχήστρα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου Γιαννιτσῶν. Τήν χορωδία αὐτή τήν ἀκούσαμε πρίν λίγες ἡμέρες, κατά τήν ἀπελευθέρωση τῶν Γιαννιτσῶν, καί κυριολεκτικά μᾶς ἐνθουσίασε. Τραγούδια καί ἤχοι μακεδονικοί ὑμνοῦν τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μέ λεβεντιά καί ζωντάνια.

Τέλος, τήν κυριώνυμη ἡμέρα 8η Νοεμβρίου, στή 1.00 μ.μ., στόν χῶρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου θά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια ἑνός θαυμάσιου ψηφιδωτοῦ, τό ὁποῖο εἰκονίζει τήν παράδοση τῆς πόλης μας στόν Ἑλληνικό Στρατό.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

οἱ ἡμέρες πού διερχόμαστε εἶναι πολύ κρίσιμες γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους μας. Ἡ μοναδική λύση γιά τήν ἔξοδο τῆς πατρίδας μας ἀπό τά τραγικά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα ἔχουμε περιέλθει εἶναι ἡ πίστη στόν Θεό τῶν πατέρων μας καί ἡ ἐθνική μας ἀντίσταση καί ὁμοψυχία.

Σᾶς προσκαλῶ, λοιπόν, ὅλους σας, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά, νέους καί γέροντες, στίς ἐκδηλώσεις ἀντίστασης καί ἐθνικῆς ἀνάκαμψης τίς ὁποῖες διοργανώνει ἡ Μητρόπολή μας τό διήμερο 7-8 Νοεμβρίου 2012. Ἡ συμμετοχή μας σέ αὐτές ἀποτελεῖ ἐλάχιστη ἔκφραση χρέους καί εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους αὐτούς πού μᾶς παρέδωσαν πατρίδα ἐλεύθερη καί δημοκρατική.

Σᾶς παρακαλῶ δέ νά κατακλύσουμε τήν πόλη μας μέ τή Γαλανόλευκη. Ἀπό κανένα σπιτικό, ἀπό κανένα μπαλκόνι, νά μή λείψει ἡ Γαλανόλευκη σημαία μας. Κυρίως δέ ἀπό τά σπίτια τῶν  ὁδῶν Ἐλευθερίας καί Μητροπολίτου Αὐγουστίνου, ἀπό τίς ὁποῖες θά διέλθει ἡ πομπή.

Ἀπό αὐτήν τήν γιορτή τῆς Φλώρινας ἄς μή λείψει κανείς. Μαζί κλῆρος καί λαός, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι ἄς ἑνώσουμε τίς φωνές μας καί ἄς φωνάξουμε δυνατά πρός κάθε κατεύθυνση: «Αὐτός ὁ τόπος ὁ Μακεδονικός θά μείνει γιά πάντα ἐλεύθερος, Ὀρθόδοξος καί Ἑλληνικός».

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Νά ἀναγνωσθεῖ τήν Κυριακή 4η Νοεμβρίου κατά τό «κοινωνικό»