“ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 2022

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γενικές Πληροφορίες (PDF)

Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής

Ερωτηματολόγιο Covid-19