ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΠ. ΠΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΤΡΩΝ

 

Ἀριθμ. Πρωτ.: 3

 

 

 

 

 

 

 

Ἐν Πέτρες τῇ 18/10/2019

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

Ἐκτίθενται εἰς Φανερά Πλειοδοτική Δημοπρασία Ἐκμισθώσεως τά ὑπ᾿ ἀριθμ. 1066, 1068, 1253, 1527, 1646, 1777, 2225, 4432, 279, 410, 95, 59, 49B και 357 Ἀγροτεμάχια στήν τοποθεσία Πετρών συνολικῆς ἐκτάσεως 1875τ.μ., 750τ.μ., 2063 τ.μ., 2563 τ.μ., 1000 τ.μ., 1750 τ.μ., 3125 τ.μ., 1375 τ.μ., 10800 τ.μ., 1375 τ.μ., 5350 τ.μ., 4021 τ.μ., 4303 τ.μ.  και 1264 τ.μ. αντιστοίχως.

Τά Ἀγροτεμάχια προσφέρονται πρός μίσθωση, βάσει τῶν ὅρων τῆς 2ης/2015 Πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Ἡ Δημοπρασία θά πραγματοποιηθεῖ εἰς Πέτρες τήν 17/11/2019 ἡμέραν τῆς ἐβδομάδος Κυριακή καί ὥρα 11:00 ἐνώπιον τῆς ἀρμοδίας ἐπιτροπῆς. Σέ περίπτωση μή προσελεύσεως ἐνδιαφερομένων Ἐνοικιαστῶν, ἡ Δημοπρασία θά ἐπαναληφθεῖ τήν 24/11/2019 ἐ.ἔ. καί ὥρα 11:00 π.μ. στόν ἴδιο χώρο καί μέ τούς ἴδιους ὅρους χωρίς ἄλλη ἀνακοίνωση.

Τῶν ὅρων τῆς δημοπρασίας δύνανται νά λάβουν γνώση οἱ ἐνδιαφερόμενοι εἰς τά γραφεία τοῦ Ἱ. Ναοῦ κατά τίς ἐργάσιμες μέρες καί ὥρες.

 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ