Προγραμμα Πανηγυρεως Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλαδορράχης Φλωρίνης

  • 13/08/2013

Πρόγραμμα (σε μορφή PDF)