Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδος με θέμα “Κεφαλαλγίαι-ημικρανία”

  • 11/09/2012

Η Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας,

η Διεθνής Εταιρεία διά την αναβάθμισην της ποιότητος ζωής των χρονίως νευρολογικώς πασχόντων και

ο Ιατρικός Σύλλογος Φλωρίνης

διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

με θέμα

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΙ – ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10πμ

εις την αίθουσαν πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλωρίνης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

  10.00  Έναρξις

 Προσφωνήσεις

Χαιρετισμοί

Κήρυξις ενάρξεως των εργασιών της ημερίδος

 

 10.30-11.00 Εισαγωγική διάλεξις

 Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης: Η έκφρασις της ημικρανίας και της κεφαλαλγίας εις τας εικαστικάς τέχνας

 

11.00-19.30 Επιστημονικόν μέρος

11.00-13.30  Διαλέξεις:

Η ημικρανία και αι κεφαλαλγίαι εις τον χώρον της Νευρολογίας και της Νευροχειρουργικής

 

Προεδρείον: Χ. Γεωργόπουλος,  Π. Δουϊτσης

11.00-11.30

Περσεφόνη Παππά, Καθηγήτρια Νευρολογίας Ημικρανία: Μηχανισμός, Θεραπευτική αντιμετώπισις

11.30-12.00

Άρης Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας: Αθροιστική Κεφαλαλγία

12.00-12.30

Ευάγγελος Τσούκας, Νευρολόγος :Χρονία αντιμετώπισις ημικρανιών. Πρόληψις

12.30-13.00

Ιωάννης Μπαλογιάννης, Νευροχειρουργός Επιμελητής Α’: Η κεφαλαλγία επί συνδρόμου ηυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως, Νευροχειρουργική αντιμετώπισις.

13.00-13.30

Μαρίνα Μαυρουδή :Υποτροπιάζουσα άσηπτος μηνιγγίτις. Παρουσίασις ενδιαφερόντων περιστατικών και σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα

 

13.30-14.00 Διάλεξις προσκεκλημένου ομιλητού

 

Προεδρείον: Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης:

Αικατερίνη Αϋφαντή, Ερευνήτρια, ειδικός επιστήμων: Εφαρμογαί της Νανοτεχνολογίας εις την Ιατρικήν

 

 14.00-15.00 Διάλειμμα

 

15.00-16.00 Διαλέξεις

Κεφαλαλγίαι και βασικαί επιστήμαι

 

Προεδρείον: Β. Κώστα, Ι. Μαυρουδής

15.00-15.30

Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας: Νευροχημεία της Ημικρανίας

15.30-16.00

Ιωάννης Μαυρουδής: Νευροπαθολογικαί αλλοιώσεις επί του γήρατος και συσχέτισις αυτών μετά των κεφαλαλγιών της τρίτης ηλικίας

 

16.00-19.00 Διαλέξεις

Κεφαλαλγίαι εις τον ευρύτερον χώρον της Ιατρικής

 

Προεδρείον: Α. Ζαφειρόπουλος, Π. Παππά

 16.00-16.30

Κώστα Βασιλική, Καθηγήτρια Νευρολογίας: Δευτερογενείς Κεφαλαλγίαι

16.30-17.00

Βαρβάρα Κορωναίου, Παθολόγος, Πνευμονολόγος: Η κεφαλαλγία εις τον γενικόν πληθυσμόν και ειδικώτερον εις τους πάσχοντας από αναπνευστικά νοσήματα

17.00-17.30

Ηλίας Σταυρίδης, Παθολόγος: Η κεφαλαλγία εις τον χώρον της εσωτερικής παθολογίας

17.30-18.00

Πέτρος Δουϊτσης, Παθολόγος, Υπερτασιολόγος, Διαβητολόγος: Η κεφαλαλγία ως πρόξενος ετέρων κλινικών φαινομένων

18.00-18.30

Μαρία Τούλιου, Παιδίατρος :Η κεφαλαλγία εις την παιδικήν ηλικίαν

18.30-19.00

Ιωάννης Μουμουλίδης, Ωτορρινολαρυγγολόγος: κεφαλαλγίαι και προσωπαλγίαι ωτορρινολαρυγγολογικής αιτιολογίας

 19.00-19.30 Διαλέξεις επί της συμβολής εις την αναβάθμισιν της ποιότητος της ζωής των χρονίως νευρολογικώς πασχόντων.  Εμπειρίαι από το ιατρείον ημέρας «Οι Ἀγιοι Ανάργυροι»

 

Προεδρείον Μαρία Σιδηροπούλου

19.00-19.15

Τσεμπερλίδου Πουγαρίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός: Η εκπαίδευσις και η δημιουργική εργασιοθεραπεία εις το ιατρείον ημέρας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

19.15-19.30

Λιοτοπούλου Αγάπη, Καθηγήτρια σωματικής αγωγής: Η θεραπευτική ισχύς της κινήσεως 
19.30  Λήξις των εργασιών-Συμπεράσματα