Πρόγραμμα Χριστουγέννων Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλαδορράχης Φλωρίνης

  • 20/12/2013

Πρόγραμμα (σε μορφή PDF)