ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ “ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ”

  • 08/09/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (σε μορφή PDF)