ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF)