ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΗ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΚΟΛΩΝΕΣ, ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ Κ.Τ.Λ.) ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

  • 06/04/2023