Απόσπασμα από το βιβλίο “Σλαβοβουλγαρικη Ιστορία”

Τό ἔτος 1750 στό Μοναστήρι, ὅπου βρισκόταν ὁ Τοῦρκος πασᾶς, οἱ Τοῦρκοι βασάνισαν καί ἔσφαξαν ἕναν ἔφηβο, ὡραῖο στό πρόσωπο καί στό ἀνάστημα, γιά τή χριστιανική του πίστη.
Τόν πίεζαν πολύ καί τόν βασάνιζαν γιά νά ἀπαρνηθεῖ τό Χριστό, ὅμως αὐτός ἔξυπνα καί θαρραλέα κατέκρινε τήν ἄθεη πίστη τους.
Ὁ δεσπότης τοῦ Μοναστηρίου κατέγραψε πολλές ἀπαντήσεις του καί περιέγραψε τά μαρτύριά του στήν ἑλληνική γλώσσα.
Ὁ Θεός παρουσίασε μεγάλο σημάδι πάνω ἀπό τά λείψανά του.
Τό ὄνομά του ἦταν Ἄγγελος ἤ Ἀγαθάγγελος καί καταγόταν ἀπό τό χωριό Φλώρινα».

Ἀπό τό βιβλίο «Σλαβοβουλγαρική ἱστορία» , τοῦ Παΐσίου Χιλανδαρινοῦ, Ἔκδ. «Ἐκδοτικός οἶκος ἀδ. Κυριακίδη α.ε.»