Αρχιερατεία Πρεσπών

Αρχιερατική Επιτροπεία Πρεσπών
Αρχιερατικός Επίτροπος: Αρχιμ. Ιωαννίκιος Αθανασιάδης
Έδρα: Άγιος Γερμανός
Τ.Κ. 53077
Τηλ. 23850.51.201 και 23850.28.860

ΕΝΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (23860)
Άγιος Αχίλλιος Σωτήριος Δήμκου 6938412365 – 41174
Άγιος Γερμανός Γεώργιος Ηλιόπουλος 35040
Βροντερό Κων/νος Δαμιανόπουλος 42015
Καλλιθέα Γεώργιος Μποζινόπουλος 25428
Καρυές Ιωάννης Κροκάρης 30481
Λαιμός Κενή  
Λευκώνας Κενή  
Μικρολίμνη Κενή  
Πισοδέρι Ζήσης Παπαγεωργίου 41558
Πλατύ Κων/νος Κουρούνης 41010
Ψαράδες Αθανάσιος Σινάνης 46327 – 6979382356