Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εν όψει της ιδιαζούσης υγειονομικής περιστάσεως (covid-19)

Μήνυμα (σε μορφή PDF)