Άγιος Γερμανός – Άγιος Γερμανός

δείτε το σε πλήρη οθόνη

Ο ναός αυτός, που σύμφωνα με την παράδοση και τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι αφιερωμένος στον άγιο Γερμανό, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, αποτέλεσε τον πυρήνα του σημερινού χωριού Άγιος Γερμανός (Γέρμανη παλιότερα). Υπάρχει επίσης πιθανότητα να ήταν ο επισκοπικός ναός του αρχιερατικού θρόνου των Πρεσπών, κατά τους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας.

Ο Άγιος Γερμανός είναι ένας εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός με τρούλο, που χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα. Ο τρούλος στηρίζεται σε τέσσερις πεσσούς, αντί κιόνων, όπως είναι συνηθέστερο. Το σχήμα του σταυρού είναι εμφανές στην ανωδομή, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Ο τρούλος, με ιδιόρρυθμη σφενδόνη, διαμορφώνεται σαν ένα τετράγωνο με στρογγυλεμένες τις γωνίες.

Ανατολικά, ο ναός απολήγει σε τρεις ημικυκλικές κόγχες. Ο νάρθηκας, ισοπλατής με το ναό, καλύπτεται με ημικυκλική καμάρα που διακόπτεται στο κέντρο από μια άλλη, εγκάρσια και ψηλότερη. Σήμερα δεν μπορεί κανείς να χαρεί την ωραία τοιχοδομία των εξωτερικών επιφανειών του ναού, όπως φαίνεται σε παλιές φωτογραφίες, πριν επιχριστεί με κονίασμα. Ωστόσο, είναι φανερό ότι οι αναλογίες του μνημείου είναι συγκροτημένες και η κλίμακα ανθρώπινη.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη