Συνταξιούχοι κληρικοί

Καραβάς Μάξιμος Μηλοχώρι
Κοκονός Ιερόθεος Φλώρινα 23850.46993
Ναλπαντίδης Χαράλαμπος Μεσοχώρι 23850.41210
Νικολάου Δήμος Πτολεμαϊδα 24630.27258
Νόβας Απόστολος Φλώρινα 23850.45497
Πασχαλίδης Παναγιώτης Λεβαία 24630.41018, 42063
Πόζογλου Παύλος Μανιάκι 2310.674611
Τζώτζης Βασίλειος Ιτιά 23850.41206