Επιστολή Ιερέων Ι. Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας διά το Μακεδονικό

Επιστολή (σε μόρφη PDF)