Πρόσβαση

Το οδικό δίκτυο συνδέει την Φλώρινα με τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας διαμέσου ποικίλλων διαδρομών. Οι κυριότεροι οδικοί άξονες είναι οι:

1. Θεσσαλονίκη – Βέροια – Κοζάνη – Φλώρινα

 

2. Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα

 

3. Αθήνα – Λάρισσα – Κοζάνη – Φλώρινα